Hvad er        
den-FRI?

den-FRI er et åbent fællesskab, der tilbyder aktiviteter for tidligere misbrugere.

Formål
den-FRI har til formål, at støtte tidligere misbrugere, der vil fastholde et stoffrit liv og etablere et “clean” netværk. Det sker ved, at den-FRI tilbyder en række forskellige aktiviteter og arrangementer, som foregår i et trygt stof- og alkoholfrit miljø.
den-FRI er målrettet tidligere misbrugere, men pårørende og folk uden misbrugsbaggrund kan også deltage. Der lægges stor vægt på deltagernes mange forskellige baggrunde i det sociale fællesskab.
______________________


Aktiviteterne
Alle de faste aktiviteter foregår i Københavnsområdet.
______________________


Medlemsskab
Medlemskab i den-FRI er åbent for alle – uanset alder og baggrund. Og det er gratis at være medlem!
Læs mere om at være medlem her

______________________


Et åbent fritidstilbud
Aktiviteter og arrangementer i den-FRI er fritidsaktiviteter, som køres af frivillige. Derfor skal man IKKE se det som et behandlingstilbud til at komme ud af stof/alkohol-misbrug.
den-FRI kan være et supplement til igangværende behandling, eller tiden efter endt behandling
______________________


den-FRIs værdier
Vores værdier er: fællesskab, frivillighed og rummelighed.
Værdierne udtrykker, hvad den-FRI står for og tror på.
Læs mere om vores værdier her

______________________

den-FRIs organisering
den-FRI er et projekt i Ungdommens Røde Kors.
En styregruppe af frivillige står for ledelsen af den-FRI. Se mere her
De enkelte aktiviteter køres af frivillige tovholdere. Se mere her
Se mere om den-FRIs organisering her

______________________

den-FRIs historie
den-FRI har eksisteret i over 10 år, og har siden starten været drevet af tidligere misbrugere, som ønskede nogle spændende fritidsaktiviteter i et stof- og alkoholfrit miljø.