Organisering

den-FRI er et åbent fællesskab baseret på frivilligt arbejde.

Et projekt i Ungdommes Røde Kors
den-FRI er et af mange projekter, som Ungdommens Røde Kors (URK) står for.
Se mere om URKs projekter her

Teknisk set hører den-FRI under “Sundhed Og Idræt”, men vi er selvfølgelig også meget mere end det.
__________________________


den-FRIs struktur
Styregruppen for den-FRI er det øverste besluttende organ, og sidder med det overordnede ansvar og beslutningskompetence for den-FRI. Styregruppen har til formål at støtte, organisere og strategisk lede alle den-FRI aktiviteter, herunder udvikling, retningslinjer, kompetenceudvikling og rekruttering. Styregruppen består udelukkende af frivillige, hvoraf flere selv har misbrugsbaggrund. Hver anden måneden afholdes der styregruppemøde.
URKs sekretariat yder faciltiering til den-FRI ved at levere professionelle rammer og støtte til det frivillige arbejde. den-FRI har en fasttilknyttet konsulent fra sekretariatet, som yder løbende støtte, sparring og rådgivning. Desuden står konsulenten for økonomistyring og fundraising. Konsulenten har også tilknyttet en praktikant, der også hjælper til med en række administrative og praktiske opgaver i den-FRI.
Tovholderne for den-FRI står for de enkelte aktiviteter, dvs planlægning og gennemførelse af aktiviteter til gavn for brugerne. Hver aktivitet har en hovedtovholder, som som er den hovedansvarlige. Tovholderne refererer til styregruppen, som blandt andet udarbejder retningslinjer og handleplaner for aktiviteten. Tovholderne kan bruge styregruppen til at få støtte og vejledning til at gennemføre aktiviteten. Alle tovholderne er frivillige, hvoraf flere selv har misbrugsbaggrund.

Læs mere om styregruppen hos den-FRI her
Læs mere om at være frivillig hos den-FRI her
Læs mere om URKs organisering