Frivillige

Alle den-FRIs aktiviteter er baseret på frivilligt arbejde. Det er takket være disse engagerede mennesker, at vi kan tilbyde vores mange aktiviteter!

Hvem er frivillige i den-FRI?
De frivillige i den-FRI er – ligesom medlemmerne – en blanding af folk med og uden misbrugsbaggrund. De har alle det til fælles, at de brænder for deres aktivitet, og vil være med til at gøre en forskel for den-FRIs brugere.

Siden den-FRIs begyndelse – for over 10 år siden – har en væsentlig del af de frivillige selv haft misbrugsbaggrund. Og der er altid blevet lagt vægt på, at opfordre tidligere misbrugere til at være medbestemmende. Derfor er den-FRI også et sted, hvor man som tidligere misbruger kan udvikle sig selv ved at tage ansvar og give noget videre til andre tidligere misbrugere.
______________________
 

Hvordan kan jeg blive frivillig i den-FRI?
De fleste er frivillige ved at blive tovholder og være med til at køre en aktivitet. Dem som interesserer sig for at være med til at tage det overordnede ansvar og videreudvikle den-FRI sidder med i styregruppen.
Hvis du er interesseret i at høre mere om at være frivillig i den-FRI, så kontakt styregruppen.
______________________
 

Andre frivillige
Som projekt i Ungdommens Røde Kors nyder Den Fri godt af mange andre frivillige, der har nogle specielle interesser.
Se mere om de mange muligheder for at blive frivillig i Ungdommens Røde Kors